Osobní bankrot podmínky

V následujícím popisu podmínek osobního bankrotu naleznete výpis toho, co musíte a nesmíte splňovat za účelem schválení Vašeho osobního bankrotu. Pod tímto seznamem poté naleznete jednotlivé body dostatečně rozepsané.

Osobní bankrot podmínky

Musíte mít

Nesmíte mít

Pokud splňujete všechny podmínky, od úspěšného osobního bankrotu Vás dělí již pouze 3 kroky.

Výčet podmínek osobního bankrotu s detailním popisem

Musíte mít

1. Schopnost splatit alespoň 30% dluhu

Splnění této podmínky oddlužení je pro soud rozhodně nejdůležitější, protože soudu jde především o uspokojení Vašich věřitelů v co nejvyšší míře a minimálně ve výši 30%. Uspokojit svoje věřitele před soudem můžete dvojím způsobem:

 

a) Pravidelným měsíčním příjmem

Na základě výše Vašeho platu, mzdy, důchodu, dohody o provedení pracovní činnosti, mateřské, nemocenské, nebo jiné náhrady za mzdu (ne však dohodě o provedení práce) Vám soud sestaví splátkový kalendář, ze kterého musíte být schopni za dobu 5 let uhradit minimálně 30% z Vašich dluhů. Jestli toho jste schopni, Vám ověří naše kalkulačka oddlužení. Při používání kalkulačky berte v potaz, že do pravidelného měsíčního příjmu nemůžete započítat přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty a jiné sociální dávky. Pokud Vám na kalkulačce vyšlo, že Váš měsíční příjem není dostatečný k povolení oddlužení a Vy tak nesplňujete podmínky oddlužení tak se to v praxi řeší tak, že najdete někoho (většinou příbuzného), kdo Vám je ochotný na oddlužení přispívat a Vy s jeho pomocí na povolení oddlužení dosáhnete. Zde si můžete ověřit možnost oddlužení fyzické osoby naší kalkulačkou.

Pokud byste chtěli vědět jaká by byla výše splátek v oddlužení, vyplňte si naši kompletní analýzu oddlužení.

 

 b) Prodejem soukromého majetku

Pokud vlastníte majetek, z jehož výtěžku prodeje je možné uspokojit alespoň 30% z Vašich dluhů, potom soud návrh na oddlužení povolí. Většinou takovýto majetek představují nemovitosti tj. domy, pozemky, byty na kterých není zástavní právo, ale vůbec nevadí, pokud je na nich exekuce. Prodej majetku v rámci oddlužení fyzické osoby je většinou mnohem výhodnější než prodej majetku v exekuci, neboť neplatíte 15% z hodnoty nemovitosti exekutorovi jako odměnu a návrh na oddlužení se proto vyplatí podat už jenom kvůli utržení vyšší sumy z prodeje nemovitosti než při jeho dražbě v exekuci.

 

2. Dluhy po splatnosti po dobu delší než 30 dní

Abychom mohli společně podat Váš návrh na povolení oddlužení, musíme prokázat, že nejste schopen/schopna splácet své peněžité závazky po dobu delší než 30 dní. Pokud ale víte, že příští měsíc už nemáte z čeho dluhy zaplatit, anebo že když je zaplatíte, tak nebudete mít na základní životní potřeby, potom soud toto nevyžaduje a Vy tak splňujete podmínky oddlužení a můžete ušetřit na úrocích a smluvních pokutách, pokud Vaši žádost o oddlužení fyzické osoby podáme rychle.

 

3. Statut platební neschopnosti

Soud bude kontrolovat, jestli jste v platební neschopnosti. V té jste, pokud jste zastavili většinu plateb, které posíláte na úhradu svých dluhů, nebo pokud svoje dluhy nesplácíte už tři měsíce, anebo pokud výtěžek z prodání Vašeho majetku v exekuci již nepokryje Vaše dluhy. Podmínky oddlužení splňujete už tehdy, kdy platí alespoň jedna z těchto podmínek a soud uzná, že jste v platební neschopnosti, nicméně, stejně jako v předchozím bodě, soudu stačí i důkazy v žádosti o oddlužení, že takováto situace u Vás brzy nastane, aby uznal splnění podmínky oddlužení o platební neschopnosti.

Nesmíte mít

1. Živnostenský list

V současné chvíli je již vlastnictví živnostenského listu při podání návrhu na osobní bankrot povoleno pro vyhlášení osobního bankrotu. Novela zákona č. 294/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.1.2014 vlastnictví živnostenského listu povoluje.

 

2. Dluhy z podnikání

Zákon stanovuje, že osobní bankrot mohou vyhlásit pouze ti, jejichž dluhy nepocházejí z podnikání. Praxe je ovšem taková, že někteří soudci povolí osobní bankrot pokud je celková výše dluhů tvořena cca 8% z dluhů z podnikání, nicméně vždy pak závisí na konkrétním soudci, kvalitě zpracovaného insolvenčního návrhu a dalších faktorech jestli Váš osobní bankrot bude povolen. Dluhy, které jsou definovány jako dluhy z podnikání, jsou především ty, kde figuruje Vaše IČO (tj. nezaplacené faktury, nebo podnikatelské úvěry), dluhy na sociálním a zdravotním pojištěním, anebo nezaplacené daně.

 

3. Pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové, nebo hospodářské povahy za posledních 5 let

Další podmínkou osobního bankrotu je předložení aktuálního výpisu z rejstříku trestů. V případě, že jste se v posledních 5 letech dopustil/a krádeže, podvodu, neoprávněného podnikání, krácení daní, anebo jiného majetkového trestného činu, popř. jiného trestného činu hospodářské povahy, soud návrh na osobní bankrot nepovolí. Jsou však známy i případy, kdy se soud podařilo přesvědčit o čistých záměrech dlužníka, a od této podmínky osobního bankrotu bylo odhlédnuto.