V takovém případě je nezbytně nutné aby došlo k soudnímu rozdělení společného jmění manželů. To znamená, že dojde i k rozdělení dluhů a teprve poté je možné oddlužovat každého z bývalých manželů jednotlivě.